Big data er en av de store trendene i markedsføring- og teknologibransjen for tiden. Det ventes at det kan være en løsning til å redde verden, men også at den kan gjøre enkelte stuprike på informasjon om deg og meg.

Dette er Big DataBig Data

En definisjon som Eric Utheim brukte i en artikkel for e24.no, beskriver Big Data godt og enkelt: "En datamengde så stor at den ikke lar seg behandle av tradisjonelle databaser eller prosessystemer." I markedsføringsbransjen, er disse dataene som oftest elektroniske spor som hver og en av oss legger igjen etter seg, da man foretar et kjøp, tar en telefon, sender en melding eller når man søker etter ting på Google. Dette vil si at alle personer i praksis blir masseprodusenter av data. Da kan man jo tenke seg hvor mye data og informasjon det er snakk om. Ved hjelp av nye analyseverktøy og algoritmer kan man nå sortere og plukke ut relevante data, slik at man videre kan lage en profil for hver kunde og lage tilpassede tiltak for hver enkelt kunde.

Big Data i markedsføringen

Kunder er ikke lenger ute etter flashende bannere som lover markedets laveste priser. Det har blitt en endring i kundens forventning, som følge av mange skuffelser etter å ha klikket inn på de overnevnte bannerene. Kundene har nå begynt å forvente relevante reklamer og innhold, noe som kan føre til utfordringer for markedsførere. For å løse markedsutfordringene som skapes i det nye markedslandskapet, vil Big data være en viktig faktor. I et blogginnlegg for Vidi.no, skriver Cecilie Dahl om hvordan bedrifter kan dra nytte av Big Data i en markedsføringsstrategi:
  • Kundeengasjement: Hvem er kundene og hvor er de, hva vil de, hva trenger de og når burde man gi det til dem?
  • Kundelojalitet: Hva som påvirker kundens lojalitet og hva får kunden til å kjøpe dine varer og tjenester igjen?
  • Optimalisering av markedsføring: Hvilken måte man skal nå ut til kunden på? Hva er det som funker og ikke, dette får man svar på med Big data ved hjelp av å implementere, analysere og teste.
Selv om Big Data er vedlig nyttig, er det vanskelig å ta i bruk for å få den ønskede effekten og resultatene man vil ha. Det er spesielt 3 utfordringer knyttet til bruken av Big data:
  1. Vite hvilke tall som skal samles
  2. Vite hvilke analytiske verktøy man skal ta i bruk
  3. Vite hvordan du skal gå fra data til innsikt til påvirkning
Til syvende og sist, kan man si at Big data er et råmateriale man må bearbeide for å få ønsket resultat ut av. Å samle inn tall og data, er ikke resultatskapende i seg selv.

Eksempler på bruk av Big data

  • Ved hjelp av data fra søkemotorer og sosiale medier, kan man se hvor det er influensautbrudd lenge før helsemyndighetene får det med seg. Google har laget et verktøy som heter Google Flu Trends, som baserer seg på Big data og viser hvor flest folk er forkjølet for tiden.
  • IT og telefoniselskaper lager spesielle reklamekampanjer basert på registrerte data fra deres egne kunder. De måler hvor mye du ringer, når du ringer, hvem du ringer, hva du skriver på sosiale medier etc. og gir deg reklame basert på din oppførsel.
  • Netflix har brukt Big Data til å lage en serie som skal gi kundene akkurat det dataene tilsier. Denne serien heter House of Cards og du kan lese mer om prosjektet til Netflix her.
  Les mer om big data her: