22. February 2015

Innholdsmarkedsføring

Innholdsmarkedsføring Innholdsmarkedsføring, eller content marketing på engelsk, er absolutt ikke noe nytt i markedsføringsbransjen. Det kan derimot virke sånn med alt snakket som har vært om det den siste tiden. Øyvind Eskedal skriver i et blogginnlegg at vi her i Norge har eksempler fra 1891, der Dr. Oetker brukte innholdsmarkedsføring i form av oppskrifter bak på bakepulverposene sine.

Hva er innholdsmarkedsføring?

Når man skal forklare hva begrepet innholdsmarkedsføring er, kan det være greit å se nærmere på definisjonen av begrepet. 1) Innhold: I denne settingen vil innhold være det å skape ting som er interessant og verdifullt for kunder og potensielle kunder. 2) Markedsføring:  Markedsføring er aktiviteter og et sett av prosesser for å lage, kommunisere, levere, og utveksle tilbud som har verdi for kunder, klienter, partnere og samfunnet som helhet.” i følge definisjoner.no. Content marketing institute har laget noe de kaller for "De 5 pilarene i Innholdsmarkedsføring", der de ganske enkelt og lett forståelig forklarer hva Innholdsmarkedsføring består av:
 • Innhold som er relevant  og verdifullt for kunden; informasjon, opplæring eller underholdning.
 • Innholdet må passe salg- og markedsføringsmål som bedriften har satt.
 • Skal ha som mål å endre atferd hos kunden.
 • Innholdet burde være uavhengig av medieplattform; digitalt, printet, audio, video etc.
 • Rettet mot en spesifikk målgruppe/segment.
I følge Hvabehager.no basert på en studie utført av Medialounge, var statusen for Innholdsmarkedsføring i 2014 slik:
 • 51 % ville bruke Innholdsmarkedsføring mer i løpet av 2014.
 • 55% ser på innholdsmarkedsføring som en viktig del av markedsmiksen.
 • Egen nettside og Facebook, er de mest brukte kanalene for publisering av innhold.
 • 42% sliter med å produsere nok innhold.
 

Fordeler med innholdsmarkedsføring

 • Forsterker status som ekspert: Siden bedrifter er eksperter på sine produkter og tjenester, sitter man må masse kunnskap og informasjon som kundene kan dra nytte av. Ved å dele innhold som løser kundenes problemer og spørsmål blir man satt mer pris på av kunder.
 • Bedre synlighet i Google: Ved å skape egne sider om spesielle temaer og fylle det med relevant innhold, vil Google rangere deg høyt på sine søkeresultater. På denne måten kan du komme opp i søkeresultatene til mange potensielle kunder, ikke bare på de mest konkrete søkeordene for dine produkter, men også på long-tail søkeord. Les om hvordan Neil Patel gjør dette for sin blogg, her.
 • Innholdet varer evig: I motsetning til annonser, er dette innhold som ligger ute så lenge du vil. Dette gjør at man ved en senere anledning kan få trafikk til siden.
 • Forsterker relasjoner med kundene: Ved å publisere innhold om din bedrift og hva dere tilbyr, vil kundene få en nærere relasjon til det bedriften driver med og man kan øke lojaliteten til bedriftens kunder.
  Det finnes flere eksempler på bedrifter som drar god nytte av innholdsmarkedsføring, flere internasjonale og norske bedrifter bruker dette som en stor del av sin markedsmiks. Her er to eksempler på norske bedrifter sin innholdsmarkedsføring:
 1. DNB Oppstart: DNB har som mål å knytte flest mulig av nyoppstartede bedrifter til seg, for å få til det har de tatt mange innholdsmarkedsføringsgrep; de har gitt ut en bok, lagd punktliste for oppstart, holder webinarer etc.
 2. NSB Tematog: NSB sitt tematog, er også et klart eksempel på innholdsmarkedsføring da de lager arrangement med fokus på forskjellige ting som ikke har direkte relasjon med tog. For eksempel har de hatt turer med skismøring og gitarspilling som tema.
  Vil du lese mer om innholdsmarkedsføring?
11. February 2015

Transaksjonskostnader

Når vi snakker om transaksjonskostnader, blir det ofte brukt som et begrep for de ressursene (tid, tanker etc.) vi bruker på en transaksjon, altså et valg av tjeneste eller kjøp av produkt.  Begrepet stammer opprinnelig fra Ronald Coase og hans teori om hvorfor det oppsto bedrifter; hvorfor ansatte bedrifter folk, istedenfor å kjøpe varer og tjenester på markedet? Svaret han fant er at transaksjonskostnadene på markedet er for høye til at det lønner seg. [caption id="attachment_165" align="alignright" width="194"]Transaksjonskostnader Transaksjonskostnader er ressursene bruker på et kjøp[/caption]

Ulike typer transaksjonskostnader

Gjennom flere års arbeid etter Ronald Coase sin tid, har teorien blitt utviklet videre og man har kommet fram til at det er seks ulike typer transaksjonskostnader:
 • Søkekostnader - Ressursene man må bruke på å finne alternativer som kan være aktuelle.
 • Informasjonskostnader - Hvor krevende det er å innhente informasjon om de aktuelle alternativene.
 • Forhandlingskostnader - Ressursene som blir brukt i forhandlingen av leveransevilkår, tilleggstjenester etc.
 • Beslutningskostnader - Når alternativene er klare, må du til slutt ta et valg. Kjøpsprosesser i netthandelen er et eksempel på beslutningskostnader, der hvert trinn i prosessen har en kostnad.
 • Evalueringskostnader - Denne kostnader kommer når vi har fått varen/tjenesten og må evaluere om vi har fått det som ble forespeilet.
 • Tvangskostnader - Dette oppstår når kjøper og selger er uenige og dere må gjennom en prosess på nytt, for å bli enige.
Ved å skape tjenester som reduserer disse kostnadene for kundene, kan man oppnå store konkurransefortrinn og gjøre det enkelt for kunder å bruke produktene/tjenestene dine.  

Digitale tjenester senker transaksjonskostnadene

Når vi nærmer oss den nye delingsøkonomien, ser vi at valgene man har øker og at mer av søket av varer skjer på digitalt på [caption id="attachment_171" align="alignright" width="135"]Nettverkseffekter Illustrasjon av Nettverkseffekter[/caption] nett. Det har ført til oppstandelsen av flere digitale tjenester, som i seg selv ikke leverer noen andre tjenester enn å senke transaksjonskostnader for brukerne sine. Noen eksempler på dette er norske Finn og amerikanske Airbnb, som i seg selv ikke selger varer eller leier ut rom. Det de gjør, er å samle selgere/utleiere og kjøpere/leietagere på en felles platform. Rent teknologisk er det ikke vanskelig å lage en tjeneste som de to overnevnte eksemplene, men verdien kundene får hos Finn og Airbnb øker i vekst med antallet som bruker tjenesten, da nytten av å være den eneste brukeren av tjenesten er lik null. Dette kaller vi for Nettverkseffekter. Med mange brukere, vil det bli skapt nettverkseffekter i tjenestene, som  igjen fører til senkede transaksjonskostnader for brukerene av disse digitale tjenestene.
25. January 2015

Viktigheten av kompetanse på Sosiale Medier

Vi bruker mer tid på internettsurfing en noen gang før, og mye av denne tiden brukes på Sosiale Medier. Dette gjør kompetanse på sosiale medier mer aktuelt enn noen gang.

I følge Norsk Mediebarometer øker bruken av internett for hvert år som går. Både antall brukere og tiden vi bruker på internett har økt de siste årene. Når man samtidig ser hvor stor del sosiale medier er av internettbruken til folk flest, sier det seg selv at dette er ypperlige kanaler å nå ut til kundene på.

Statistikk

I det nye digitale samfunnet er det et bredt spekter av digitale tjenester, som alle har sin unike nytte. Ikke bare for brukerene, men også for markedsførere. Metronet har laget en artikkel med nøkkeltall fra 2014, for noen av de mest brukte sosiale mediene: Facebook
 • Over 1,32 milliarder aktive brukere månedlig
 • Over 3 millioner brukere fra Norge
 • 2,4 millioner fra Norge sjekker Facebook daglig
 • Dette utgjør 70% av internettrafikken i Norge.
LinkedIn
 • 313 millioner brukere fordelt på over 200 land.
 • Ca. 21% av Norges befolkning er på LinkedIn mao. ca. 1.1 millioner i businessmodus som logger seg på
 • Over 39 millioner studenter/nylig ferdigutdannede på LinkedIn, dette er deres raskest voksende brukergruppe.
Twitter
 • Det tvitres 500 millioner tweets hver dag
 • 271 millioner aktive brukere
 • Ca. 937 000 registrerte brukere i Norge
 • Flest brukere i aldersgruppen 18-29 år.
Disse tallene viser bare hvilken rekkevidde og hvilket nedslagsfelt markedsførere kan få ved å fokusere på sosiale medier. For å ta et eksempel, så har Barack Obama rett i underkant av 54 millioner følere på twitter. Tenk hvilken rekkevidde han har på budskapene han sender ut. [caption id="attachment_157" align="aligncenter" width="262"]Viktigheten av Sosiale Medier Twitter-linjen til Obama[/caption] Karl Phillip Lund har skrevet et blogginnlegg om webstrategien til Barack Obama.

Hva kan man gjøre med sosiale medier?

Valgene innen for sosiale medier er mange, og det er noen ting man må tenke på når man legger en strategi. Hva er målene dine og hvordan vil du oppnå dem via tiltak på sosiale medier? Det flere ting man kan oppnå ved å bruke sosiale medier aktivt:
 • Økt kundemasse
 • Trafikk til nettsiden din
 • Bygge merkevare
 • Skaffe oppmerksomhet rundt produktene dine
 • Bygge lojalitet hos kunder
 • Få flere tilbakemeldinger
 • Øke salg
Med bruk av sosiale medier, kan man oppnå flere av disse på forskjellige måter. Det er ingen fasit på hvordan man skal gjøre det, da kreativitet er et nøkkelord i arbeidet med markedsføring i sosiale medier. For å kunne bruke kreativiteten riktig og fatte de riktige beslutningene er det viktig å ha kompetanse i bunn.

Bygge kompetanse på sosiale medier

Først; hva er kompetanse? Kompetanse må kunne defineres som å være dyktig eller å være i stand til å gjøre noe. Arne Krokan nevner tre punkter som er grunnleggende for utvikling av kompetanse; kunnskap, ferdigheter og holdninger.
  1. Bygge kunnskap - For å bygge kunnskap er det viktig å lese og studere. Det som er fint med sosiale medier, er at du kan lese og studere om det inne på de sosiale mediene. Ved å bygge læringsnettverk på sosiale medier, kan du bygge kunnskapen din og holde deg oppdatert på det nyeste som skjer. Eksempler på hvordan du kan gjøre det; Selektiv "følging" på Twitter og via Facebook-grupper, f.eks: "Stort og smått om sosiale medier i Norge"
  2. Utvikle ferdigheter - Når man utvikler ferdigheter, er det viktig å øve og repetere. Innen sosiale medier er det viktig å prøve seg frem. Se hvilke annonseringer som hjelper deg best med å oppnå resultatet du er ute etter.
  3. Skap holdninger - Gjennom å reflektere og diskutere erfaringer med andre gjør du deg opp holdninger av hva som fungerer og hva som kanskje ikke fungerer like bra. Dette kan gjøres via facebookgrupper, eller via LinkedIn da begge disse mediene inneholder mennesker som er interessert i samme ting som deg.
21. January 2015

Nettbutikkenes forlatte handlekurver

I en ny studie gjennomført av PayPal, ser man at de fleste av oss har forlatt en handlekurv i en nettbutikk, i løpet av 2014.

  [caption id="attachment_93" align="alignright" width="300"]Nettbutikkenes forlatte handlekurver Ufullførte handler er et problem i Netthandelbransjen.[/caption]     Studien til PayPal viser at 88% av oss har gjort det minst èn gang i løpet av året som var. At mange forlater handlekurvene sine på nett underbygges av Baymard Instute, som ved hjelp av 29 rate statistics regner seg ut til et snitt på 68% fra 2006-2014.

Hva ligger bak tallene?

Det er flere grunner til nettbutikkenes forlatte handlekurver, og kanskje den største grunnen til at tallet er så høyt er manglende kjøpsintensjon. Enkelte kunder legger varer i handlekurven, kun for å sammenligne totalsummen på produktene med fysiske butikker og konkurrenter, før de forlater handlekurven. Digital "window shopping" om du vil. Noen andre grunner til at kunder nøler i kjøpsøyeblikket:
 • Pris - Produktene koster rett og slett mer enn det kunden er villig til å betale.
 • Sidens troverdighet - Kunden er ikke sikker på sidens troverdighet. Bruk av sertifiseringsmerker og godt design vil forebygge dette. Med en synlig tilbakemeldingstjeneste, vil en bra side med gode tilbakemeldinger øke troverdigheten.
 • Rabattkodefelt - Handlekurver med godt synlige rabattkodefelt kan føre til at kunder uten rabattkode tenker: "Hvorfor skal jeg betale full pris, om andre betaler mindre". Et litt diskrè rabattkodefelt, kan føre til bedring i antall kunder som fullfører handelen.
 • Betalingsalternativer - Dersom nettbutikken ikke har betalingsalternativet kunden har lyst til å bruke, kan det være kritisk for kundens kjøpsintensjon.
I tillegg til disse punktene har nettbutikkene en stor utfordring, om ikke den største,  når det kommer til å beholde oppmerksomheten til kundene sine gjennom hele kjøpsprosessen.

Oppmerksomhetsøkonomi

I den digitale tiden vi har gått inn i, er ikke spørsmålet lenger hvilke varer man kan få tak i, eller hvor mye kunnskap kunder har om produkter og tjenester. Vi går fra et samfunn hvor det var knapphet på tilgjengelig informasjon, til et samfunn der all informasjon er tilgjengelig, men der det er knapphet på oppmerksomhet til å tilegne seg informasjon og kunnskap. Det har blitt mer og mer viktig å kunne skille seg ut fra andre, for å skape oppmerksomhet rundt produktene og tjeneste dine. I oppmerksomhetsøkonomien som holder det ikke lenger å ha et bra konsept og tilby prima varer og tjenester, da det antageligvis sitter flere andre i landet, kontinentet eller på andre siden av jordkloden og kan tilby det samme som deg. Arne Krokan skriver mer om Oppmerksomhetsøkonomi i boka si om Nettverksøkonomi.  

Hvilke tiltak nettbutikker burde gjøre

I jobben for å forhindre forlatte handlekurver i nettbutikker vil det, på grunn av oppmerksomhetsøkonomien, være noen utfordringer for nettbutikkene:

1. Skaffe kundens oppmerksomhet

For å i det hele tatt ha en mulighet til å gå solgt noe på nett, er det ganske grunnleggende å på en eller annen måte skaffe seg kundens oppmerksomhet. Dette gjør man som regel via markedsføring av nettbutikken. Jeg har skrevet et blogginnlegg om nettopp dette; Digital Markedsføring Introduksjon.

2. Holde lenger på kundens oppmerksomhet

Når man først har fått kundens oppmerksomheten til kunden, er det essensielt at man klarer å holde på oppmerksomheten gjennom hele kjøpsprosessen og ikke bare halvveis. Her er noen tiltak man kan gjøre for å holde på oppmerksomheten til kunden:

 • Tilby hjelp: Ha en FAQ tilgjengelig til en hver tid, og tilby livechat/telefon. Det viktige her, er å hjelpe kunden gjennom hele kjøpsprossen. Gjerne ha en FAQ lett tilgjengelig, etter hvor kunden er i kjøpsprosessen.
 • Gjør alt enkelt for kunden: Selv om du tilbyr hjelp, er det viktigste å sørge for at kunden slipper å bruke hjelpen. Mange kunder vil heller avslutte handelen fremfor å ringe, lese FAQ eller livechatte. Sørg for at kunden kommer seg fra A til B lett.
 • Vis kunden sluttsummen tidlig: Vis kunden hva den endelige summen med en gang varen er lagt i handlekurven, eller inkluder alle ekstra utgifter i produktprisen. Dette er fordi kunden kan få et negativt forhold til noe som burde være en positivt opplevelse; å kjøpe en ting man har lyst på. Ingen liker vel å se prisen bli større for hvert steg i kjøpsprosessen?

3. Forkorte tiden kunden bruker på handelen

Selv om man klarer å holde lenger på kundens oppmerksomhet, er risikoen for at kunden blir distrahert av andre ting tilstede. Det er vanskelig for en nettbutikk å kontrollere når kunden blir ringt opp, eller får en melding som bare må besvares.

Det nettbutikkene kan gjøre noe med, er å forkorte tiden kundene bruker fra varen er lagt i handlekurven til varen er betalt:

 • Forkort kjøpsprosessen: Forkort antall steg i kjøpsprosessen. Dette kan gjøres på flere måter, og det steget som tar unødvendig mye tid er kravet om å registrere seg som bruker før man kjøper. Åpne opp for gjestekunder og fokuser på å kun hente inn det som er relevant for kjøp først, mens man kan samle inn resten senere. Med andre ord; rekkefølgen i kjøpsprosessen kan føre til forlatte handlekurver.
 • Forbedre design: Unngå mange mellomsider og mellomklikk før man kommer til handling. Sørg for at veien fra kjøpsintensjon til fullført kjøp ikke er lang og kronglete, men heller en enkel og kjapp vei til målet.
 • Ha en rask nettside: Dersom siden din er treg, vil det ikke bare påvirke din SEO og din kredibilitet, men det vil også føre til forlatte handlekurver. Sørg for at du har et kjapt webhotell og at siden din er kjapp i alle steg av kjøpsprosessen.

4. Gjenopprette oppmerksomheten til kunden

Når ulykken først er ute og kunden har forlatt handlekurven, eller du med andre ord har mistet kundens oppmerksomhet, er det noen tiltak som kan gjøres:

 • Send e-post: Send en e-post og spør kunden om varen fortsatt er interessant. Ha med link direkte til siste steget kunden var i, i kjøpsprosessen. Det vil også være relevant å ha med bilde og beskrivelse av produktene kunden hadde i handlekurven.  Et eksempel på hvordan dette fungerer er Hurtigruten, de sendte ut mail til kunder som hadde bestilt tur, men ikke betalt. 16 av 25 utsendte mail førte til salg, og en inntekt på 57,000$. Kilde: Moz.com
 • Bruk cookies: Med hjelp av cookies kan du lagre produktene i kassen, til neste gang kunden besøker siden. Kunden vil da se hva som ble valgt sist og kanskje interessen fortsatt er der?
  Syntes du dette blogginnlegget var lærerikt, eller ser du kanskje mangler/feil? Legg igjen en kommentar eller ta kontakt.