22. February 2015

Cross-device markedsføring

For noen år siden kunne en kunde se en reklame om en konsert på TV eller i avisen, og så bestemme seg for å kjøpe billetter online i etterkant. I dagens markedsføringslandskap kan en kunde sitte på mobilen på morgenen og se en annonse om konserten på en blogg, mens søket og konverteringen skjer på PC om kvelden. I den tiden vi nå er inne i, er det høyst normalt å eie flere enheter pr. person. Det viser seg også at de fleste bruker hver enhet til noe spesielt. Ved å ha kunnskap om hvilke enheter som blir brukt til hva, vil man kunne tilpasse annonsene og budskapene over de forskjellige enhetene og dermed øke sin ROI. For å se nærmere på dette gjennomførte Facebook i 2013 en studie, i samarbeid med GFK:
 • 40% av brukere starter aktivitet på èn enhet og ender aktiviteten i en annen.
 • 53% av de som eier to enheter bytter mellom disse for å fullføre oppgaver/aktiviteter.
 • 77% gjør det samme når de eier tre enheter
 • 22% av aktivitetene ender på nettbrett og 58% ender på PC, mye grunnet større skjerm.
Cross-device marketing   Det disse tallene viser er at viktigheten av å kunne analysere kundens kjøpsatferd på tvers av enheter, har økt i løpet av de siste årene og at det antageligvis kun vil øke i tiden som kommer. Både Facebook og Google har kommet med løsninger(Facebook / Google) som er tilpasset endringene og utfordringene som kommer ved variert bruk av enheter. Deres løsninger tillater brukerne å følge kundene fra en enhet til en annen, samtidig som man kan tilpasse annonsene og annonsebud etter hvilken enhet den potensielle kunden er på. [caption id="attachment_187" align="aligncenter" width="486"]Cross-device markedsføring Google sin annonsetilpassing for enhet, lokalisering og tid på døgnet.[/caption] Vil du lese mer om Cross-device markedsføring?    
22. February 2015

Innholdsmarkedsføring

Innholdsmarkedsføring Innholdsmarkedsføring, eller content marketing på engelsk, er absolutt ikke noe nytt i markedsføringsbransjen. Det kan derimot virke sånn med alt snakket som har vært om det den siste tiden. Øyvind Eskedal skriver i et blogginnlegg at vi her i Norge har eksempler fra 1891, der Dr. Oetker brukte innholdsmarkedsføring i form av oppskrifter bak på bakepulverposene sine.

Hva er innholdsmarkedsføring?

Når man skal forklare hva begrepet innholdsmarkedsføring er, kan det være greit å se nærmere på definisjonen av begrepet. 1) Innhold: I denne settingen vil innhold være det å skape ting som er interessant og verdifullt for kunder og potensielle kunder. 2) Markedsføring:  Markedsføring er aktiviteter og et sett av prosesser for å lage, kommunisere, levere, og utveksle tilbud som har verdi for kunder, klienter, partnere og samfunnet som helhet.” i følge definisjoner.no. Content marketing institute har laget noe de kaller for "De 5 pilarene i Innholdsmarkedsføring", der de ganske enkelt og lett forståelig forklarer hva Innholdsmarkedsføring består av:
 • Innhold som er relevant  og verdifullt for kunden; informasjon, opplæring eller underholdning.
 • Innholdet må passe salg- og markedsføringsmål som bedriften har satt.
 • Skal ha som mål å endre atferd hos kunden.
 • Innholdet burde være uavhengig av medieplattform; digitalt, printet, audio, video etc.
 • Rettet mot en spesifikk målgruppe/segment.
I følge Hvabehager.no basert på en studie utført av Medialounge, var statusen for Innholdsmarkedsføring i 2014 slik:
 • 51 % ville bruke Innholdsmarkedsføring mer i løpet av 2014.
 • 55% ser på innholdsmarkedsføring som en viktig del av markedsmiksen.
 • Egen nettside og Facebook, er de mest brukte kanalene for publisering av innhold.
 • 42% sliter med å produsere nok innhold.
 

Fordeler med innholdsmarkedsføring

 • Forsterker status som ekspert: Siden bedrifter er eksperter på sine produkter og tjenester, sitter man må masse kunnskap og informasjon som kundene kan dra nytte av. Ved å dele innhold som løser kundenes problemer og spørsmål blir man satt mer pris på av kunder.
 • Bedre synlighet i Google: Ved å skape egne sider om spesielle temaer og fylle det med relevant innhold, vil Google rangere deg høyt på sine søkeresultater. På denne måten kan du komme opp i søkeresultatene til mange potensielle kunder, ikke bare på de mest konkrete søkeordene for dine produkter, men også på long-tail søkeord. Les om hvordan Neil Patel gjør dette for sin blogg, her.
 • Innholdet varer evig: I motsetning til annonser, er dette innhold som ligger ute så lenge du vil. Dette gjør at man ved en senere anledning kan få trafikk til siden.
 • Forsterker relasjoner med kundene: Ved å publisere innhold om din bedrift og hva dere tilbyr, vil kundene få en nærere relasjon til det bedriften driver med og man kan øke lojaliteten til bedriftens kunder.
  Det finnes flere eksempler på bedrifter som drar god nytte av innholdsmarkedsføring, flere internasjonale og norske bedrifter bruker dette som en stor del av sin markedsmiks. Her er to eksempler på norske bedrifter sin innholdsmarkedsføring:
 1. DNB Oppstart: DNB har som mål å knytte flest mulig av nyoppstartede bedrifter til seg, for å få til det har de tatt mange innholdsmarkedsføringsgrep; de har gitt ut en bok, lagd punktliste for oppstart, holder webinarer etc.
 2. NSB Tematog: NSB sitt tematog, er også et klart eksempel på innholdsmarkedsføring da de lager arrangement med fokus på forskjellige ting som ikke har direkte relasjon med tog. For eksempel har de hatt turer med skismøring og gitarspilling som tema.
  Vil du lese mer om innholdsmarkedsføring?
11. February 2015

Transaksjonskostnader

Når vi snakker om transaksjonskostnader, blir det ofte brukt som et begrep for de ressursene (tid, tanker etc.) vi bruker på en transaksjon, altså et valg av tjeneste eller kjøp av produkt.  Begrepet stammer opprinnelig fra Ronald Coase og hans teori om hvorfor det oppsto bedrifter; hvorfor ansatte bedrifter folk, istedenfor å kjøpe varer og tjenester på markedet? Svaret han fant er at transaksjonskostnadene på markedet er for høye til at det lønner seg. [caption id="attachment_165" align="alignright" width="194"]Transaksjonskostnader Transaksjonskostnader er ressursene bruker på et kjøp[/caption]

Ulike typer transaksjonskostnader

Gjennom flere års arbeid etter Ronald Coase sin tid, har teorien blitt utviklet videre og man har kommet fram til at det er seks ulike typer transaksjonskostnader:
 • Søkekostnader - Ressursene man må bruke på å finne alternativer som kan være aktuelle.
 • Informasjonskostnader - Hvor krevende det er å innhente informasjon om de aktuelle alternativene.
 • Forhandlingskostnader - Ressursene som blir brukt i forhandlingen av leveransevilkår, tilleggstjenester etc.
 • Beslutningskostnader - Når alternativene er klare, må du til slutt ta et valg. Kjøpsprosesser i netthandelen er et eksempel på beslutningskostnader, der hvert trinn i prosessen har en kostnad.
 • Evalueringskostnader - Denne kostnader kommer når vi har fått varen/tjenesten og må evaluere om vi har fått det som ble forespeilet.
 • Tvangskostnader - Dette oppstår når kjøper og selger er uenige og dere må gjennom en prosess på nytt, for å bli enige.
Ved å skape tjenester som reduserer disse kostnadene for kundene, kan man oppnå store konkurransefortrinn og gjøre det enkelt for kunder å bruke produktene/tjenestene dine.  

Digitale tjenester senker transaksjonskostnadene

Når vi nærmer oss den nye delingsøkonomien, ser vi at valgene man har øker og at mer av søket av varer skjer på digitalt på [caption id="attachment_171" align="alignright" width="135"]Nettverkseffekter Illustrasjon av Nettverkseffekter[/caption] nett. Det har ført til oppstandelsen av flere digitale tjenester, som i seg selv ikke leverer noen andre tjenester enn å senke transaksjonskostnader for brukerne sine. Noen eksempler på dette er norske Finn og amerikanske Airbnb, som i seg selv ikke selger varer eller leier ut rom. Det de gjør, er å samle selgere/utleiere og kjøpere/leietagere på en felles platform. Rent teknologisk er det ikke vanskelig å lage en tjeneste som de to overnevnte eksemplene, men verdien kundene får hos Finn og Airbnb øker i vekst med antallet som bruker tjenesten, da nytten av å være den eneste brukeren av tjenesten er lik null. Dette kaller vi for Nettverkseffekter. Med mange brukere, vil det bli skapt nettverkseffekter i tjenestene, som  igjen fører til senkede transaksjonskostnader for brukerene av disse digitale tjenestene.
25. January 2015

Viktigheten av kompetanse på Sosiale Medier

Vi bruker mer tid på internettsurfing en noen gang før, og mye av denne tiden brukes på Sosiale Medier. Dette gjør kompetanse på sosiale medier mer aktuelt enn noen gang.

I følge Norsk Mediebarometer øker bruken av internett for hvert år som går. Både antall brukere og tiden vi bruker på internett har økt de siste årene. Når man samtidig ser hvor stor del sosiale medier er av internettbruken til folk flest, sier det seg selv at dette er ypperlige kanaler å nå ut til kundene på.

Statistikk

I det nye digitale samfunnet er det et bredt spekter av digitale tjenester, som alle har sin unike nytte. Ikke bare for brukerene, men også for markedsførere. Metronet har laget en artikkel med nøkkeltall fra 2014, for noen av de mest brukte sosiale mediene: Facebook
 • Over 1,32 milliarder aktive brukere månedlig
 • Over 3 millioner brukere fra Norge
 • 2,4 millioner fra Norge sjekker Facebook daglig
 • Dette utgjør 70% av internettrafikken i Norge.
LinkedIn
 • 313 millioner brukere fordelt på over 200 land.
 • Ca. 21% av Norges befolkning er på LinkedIn mao. ca. 1.1 millioner i businessmodus som logger seg på
 • Over 39 millioner studenter/nylig ferdigutdannede på LinkedIn, dette er deres raskest voksende brukergruppe.
Twitter
 • Det tvitres 500 millioner tweets hver dag
 • 271 millioner aktive brukere
 • Ca. 937 000 registrerte brukere i Norge
 • Flest brukere i aldersgruppen 18-29 år.
Disse tallene viser bare hvilken rekkevidde og hvilket nedslagsfelt markedsførere kan få ved å fokusere på sosiale medier. For å ta et eksempel, så har Barack Obama rett i underkant av 54 millioner følere på twitter. Tenk hvilken rekkevidde han har på budskapene han sender ut. [caption id="attachment_157" align="aligncenter" width="262"]Viktigheten av Sosiale Medier Twitter-linjen til Obama[/caption] Karl Phillip Lund har skrevet et blogginnlegg om webstrategien til Barack Obama.

Hva kan man gjøre med sosiale medier?

Valgene innen for sosiale medier er mange, og det er noen ting man må tenke på når man legger en strategi. Hva er målene dine og hvordan vil du oppnå dem via tiltak på sosiale medier? Det flere ting man kan oppnå ved å bruke sosiale medier aktivt:
 • Økt kundemasse
 • Trafikk til nettsiden din
 • Bygge merkevare
 • Skaffe oppmerksomhet rundt produktene dine
 • Bygge lojalitet hos kunder
 • Få flere tilbakemeldinger
 • Øke salg
Med bruk av sosiale medier, kan man oppnå flere av disse på forskjellige måter. Det er ingen fasit på hvordan man skal gjøre det, da kreativitet er et nøkkelord i arbeidet med markedsføring i sosiale medier. For å kunne bruke kreativiteten riktig og fatte de riktige beslutningene er det viktig å ha kompetanse i bunn.

Bygge kompetanse på sosiale medier

Først; hva er kompetanse? Kompetanse må kunne defineres som å være dyktig eller å være i stand til å gjøre noe. Arne Krokan nevner tre punkter som er grunnleggende for utvikling av kompetanse; kunnskap, ferdigheter og holdninger.
  1. Bygge kunnskap - For å bygge kunnskap er det viktig å lese og studere. Det som er fint med sosiale medier, er at du kan lese og studere om det inne på de sosiale mediene. Ved å bygge læringsnettverk på sosiale medier, kan du bygge kunnskapen din og holde deg oppdatert på det nyeste som skjer. Eksempler på hvordan du kan gjøre det; Selektiv "følging" på Twitter og via Facebook-grupper, f.eks: "Stort og smått om sosiale medier i Norge"
  2. Utvikle ferdigheter - Når man utvikler ferdigheter, er det viktig å øve og repetere. Innen sosiale medier er det viktig å prøve seg frem. Se hvilke annonseringer som hjelper deg best med å oppnå resultatet du er ute etter.
  3. Skap holdninger - Gjennom å reflektere og diskutere erfaringer med andre gjør du deg opp holdninger av hva som fungerer og hva som kanskje ikke fungerer like bra. Dette kan gjøres via facebookgrupper, eller via LinkedIn da begge disse mediene inneholder mennesker som er interessert i samme ting som deg.