Vi bruker mer tid på internettsurfing en noen gang før, og mye av denne tiden brukes på Sosiale Medier. Dette gjør kompetanse på sosiale medier mer aktuelt enn noen gang.

I følge Norsk Mediebarometer øker bruken av internett for hvert år som går. Både antall brukere og tiden vi bruker på internett har økt de siste årene. Når man samtidig ser hvor stor del sosiale medier er av internettbruken til folk flest, sier det seg selv at dette er ypperlige kanaler å nå ut til kundene på.

Statistikk

I det nye digitale samfunnet er det et bredt spekter av digitale tjenester, som alle har sin unike nytte. Ikke bare for brukerene, men også for markedsførere.

Metronet har laget en artikkel med nøkkeltall fra 2014, for noen av de mest brukte sosiale mediene:

Facebook

 • Over 1,32 milliarder aktive brukere månedlig
 • Over 3 millioner brukere fra Norge
 • 2,4 millioner fra Norge sjekker Facebook daglig
 • Dette utgjør 70% av internettrafikken i Norge.

LinkedIn

 • 313 millioner brukere fordelt på over 200 land.
 • Ca. 21% av Norges befolkning er på LinkedIn mao. ca. 1.1 millioner i businessmodus som logger seg på
 • Over 39 millioner studenter/nylig ferdigutdannede på LinkedIn, dette er deres raskest voksende brukergruppe.

Twitter

 • Det tvitres 500 millioner tweets hver dag
 • 271 millioner aktive brukere
 • Ca. 937 000 registrerte brukere i Norge
 • Flest brukere i aldersgruppen 18-29 år.

Disse tallene viser bare hvilken rekkevidde og hvilket nedslagsfelt markedsførere kan få ved å fokusere på sosiale medier. For å ta et eksempel, så har Barack Obama rett i underkant av 54 millioner følere på twitter. Tenk hvilken rekkevidde han har på budskapene han sender ut.

Viktigheten av Sosiale Medier

Twitter-linjen til Obama

Karl Phillip Lund har skrevet et blogginnlegg om webstrategien til Barack Obama.

Hva kan man gjøre med sosiale medier?

Valgene innen for sosiale medier er mange, og det er noen ting man må tenke på når man legger en strategi. Hva er målene dine og hvordan vil du oppnå dem via tiltak på sosiale medier?

Det flere ting man kan oppnå ved å bruke sosiale medier aktivt:

 • Økt kundemasse
 • Trafikk til nettsiden din
 • Bygge merkevare
 • Skaffe oppmerksomhet rundt produktene dine
 • Bygge lojalitet hos kunder
 • Få flere tilbakemeldinger
 • Øke salg

Med bruk av sosiale medier, kan man oppnå flere av disse på forskjellige måter. Det er ingen fasit på hvordan man skal gjøre det, da kreativitet er et nøkkelord i arbeidet med markedsføring i sosiale medier.

For å kunne bruke kreativiteten riktig og fatte de riktige beslutningene er det viktig å ha kompetanse i bunn.

Bygge kompetanse på sosiale medier

Først; hva er kompetanse? Kompetanse må kunne defineres som å være dyktig eller å være i stand til å gjøre noe.

Arne Krokan nevner tre punkter som er grunnleggende for utvikling av kompetanse; kunnskap, ferdigheter og holdninger.

  1. Bygge kunnskap – For å bygge kunnskap er det viktig å lese og studere. Det som er fint med sosiale medier, er at du kan lese og studere om det inne på de sosiale mediene. Ved å bygge læringsnettverk på sosiale medier, kan du bygge kunnskapen din og holde deg oppdatert på det nyeste som skjer.
   Eksempler på hvordan du kan gjøre det; Selektiv “følging” på Twitter og via Facebook-grupper, f.eks: “Stort og smått om sosiale medier i Norge
  2. Utvikle ferdigheter – Når man utvikler ferdigheter, er det viktig å øve og repetere. Innen sosiale medier er det viktig å prøve seg frem. Se hvilke annonseringer som hjelper deg best med å oppnå resultatet du er ute etter.
  3. Skap holdninger – Gjennom å reflektere og diskutere erfaringer med andre gjør du deg opp holdninger av hva som fungerer og hva som kanskje ikke fungerer like bra. Dette kan gjøres via facebookgrupper, eller via LinkedIn da begge disse mediene inneholder mennesker som er interessert i samme ting som deg.